Mizusaki Glass

Thin Build Tumbler 8 oz set of 6 by Mizusaki Tokyo

8 oz
4.5" Height 2.375" Diameter
set of 6
Hand Blown
Made in Japan