Kazu Oba

Turquoise Serving Bowl #KZ73

9 1/4" Diameter  2 1/4" Height   

Porcelain

TATAKI

Made in Colorado, USA