Akihiro Nikaido

MASHIRA Black RAKU SHINOGI Tea Ceremony Bowl #AN35

4 1/2" Diameter 3 1/4" Height

Stoneware

RAKU Fired

w / Signed Wooden Box

Made in Shizuoka, Japan