Louis Reilly

Tea Pot #LR5

5" x 6 1/2"  4 1/2" Height

32 oz

Stoneware

Soda Fired 

Missouri, USA