Kazu Oba

Spouted Sake Serving Bowl #KZ36A

5" Diameter  3" Height

Stoneware, Acero Green Glazed

Made in Colorado, USA