Eiko Maeda

NERIKOMI Bowl #3 by Eiko Maeda

5" Diameter    2.75" Height

Porcelain, NERIKOMI ( Marble Clay Technique)

Made in Ontario, Canada