Akihiro Nikaido

GYOKKAKU Sake Cup #75G

2.75" Diameter    2.5" Height

Stoneware,

GYOKKAKU (Fireworks Shell) Polished Glaze

Made in Chiba, Japan