Akihiro Nikaido

GYOKKAKU Sake Cup #75E

3.5" Diameter  2" Height

Stoneware,

GYOKKAKU (Fireworks Shell) Polished Glaze

Made in Chiba, Japan