Lana Kova

White on White Dots Noodle Bowl #528C by Lana Kova

8.5" Diameter 3.5" Height

 

Stoneware

Made in New York, USA