Yuji Murakami

White Deep "Father" Bowl #YM-24 by Yuji Murakami

7" Diameter   2.5" Height

Porcelain,

Made in Shizuoka, Japan